★ KLANTENBEOORDELING MET UITSTEKEND ★ GRATIS VERZENDING BOVEN €75,- ★ VEILIG ACHTERAF BETALEN ★
★ KLANTENBEOORDELING MET UITSTEKEND ★ GRATIS VERZENDING BOVEN €75,- ★ VEILIG ACHTERAF BETALEN ★
 • 0
 • 0

Privacyverklaring

Via de website www.sigamode.nl van Siga Mode worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Siga Mode acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

 

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?

Siga Mode is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt. Deze gegevens kunnen op verschillende manieren aan ons verstrekt worden bijv. wanneer je een order plaatst of wanneer jij je registreert voor diensten aangeboden door Siga Mode. Door te registreren accepteer je deverzameling van jouw persoonlijke gegevens. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunnen wij via onderstaande gegevens benaderd worden.

 

Siga Mode V.O.F.
Dorpsstraat 25
5758AM Neerkant
The Netherlands
077-4664394
Webshop : www.sigamode.nl
E-mailadres : info@sigamode.nl
KvK-Nummer : 86081209
Btw-identificatienummer : NL863854527B01

 

Mevr. Janssen is de verantwoordelijke voor de bewaking van de persoonsgegevens van Siga Mode. Zij is te bereiken via info@sigamode.nl

 

Vanaf wanneer verwerken we jouw persoonsgegevens?

Zodra je onze website bezoekt krijg je de vraag of je akkoord gaat met de cookies. Ga je dat niet, dan kun je onze website wel gebruiken maar hebben wij geen mogelijkheid om je herhaalbezoek te herkennen, je voorkeuren te herkennen en formulieren versneld in te vullen. Ook kunnen we geen bezoekstatistieken verzamelen die ons helpen de website te verbeteren. Voor meer informatie over deze cookies zie de cookieverklaring onder aan deze pagina.

 

Je kunt je via de website aanmelden voor onze nieuwsbrief waarin wij je informeren over nieuwe collecties en producten, events en speciale aanbiedingen. Daarnaast is het mogelijk dat je zelf via onze website contact opneemt met bijvoorbeeld een vraag.

 

Met welk doel verwerken we jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken je persoonsgegevens omdat je aangegeven hebt met ons in contact te willen blijven. Dit doen we om:

 • Bestellingen snel en zorgvuldig te verwerken
 • Te kunnen reageren op een vraag of  je de nieuwsbrief te kunnen sturen
 • Te voldoen aan wet- en regelgeving

 

Op basis van welke wettelijke grondslagen verwerken we jouw persoonsgegevens?

Wij baseren de verwerking van jouw persoonsgegevens op de volgende wettelijke grondslagen:

 • Bij het verwerken van een bestelling baseren we ons op de noodzakelijkheid voor het gaan sluiten en uitvoeren van een overeenkomst;
 • Bij het reageren op een vraag of een verzoek baseren we ons op de door jou gegeven toestemming;
 • Bij het sturen van de nieuwsbrief baseren we ons op de door jou gegevens toestemming tot het moment dat jij jezelf uitschrijft;
 • Bij het voldoen aan wet- en regelgeving baseren we ons op de door jou gegevens toestemming tot het moment dat jij jezelf uitschrijft;

 

Welke persoonsgegevens van jou verwerken we?

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Factuuradres
 • Bezorgadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IBAN
 • Bestelde producten
 • Eventuele retouren
 • Gegevens van en over contactmomenten
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

 

Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?

Siga Mode bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, bewaren we je persoonsgegevens gedurende een periode van 7 jaar vanwege de fiscale wetgeving.

Wanneer je ons een vraag of een verzoek doet toekomen, bewaren we je persoonsgegevens gedurende 1 jaar vanwege ons interne kwaliteitssysteem. Jouw input is van grote waarde voor ons, hier kunnen wij van veel van leren.

Indien je hebt aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen, bewaren je persoonsgegevens zo lang je je niet hebt uitgeschreven via de afmeld-button die onderaan iedere nieuwsbrief opgenomen is.

Indien je bij ons solliciteert, verwerken we je persoonsgegevens zolang de sollicitatieprocedure loopt. Daarna worden jouw persoonsgegevens verwijderd, tenzij je ons toestemming geeft om je persoonsgegevens nog 1 jaar te bewaren, omdat er mogelijk in de nabije toekomst een nieuwe vacature beschikbaar komt. Wil je dat niet, dan verwijderen wij jouw persoonsgegevens.

 

Delen we jouw persoonsgegevens met derden?

Siga Mode verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de levering van door jou bestelde producten. In dit laatste geval schakelen wij derde partijen in bij het uitvoeren van een bestelling, het regelen van de verzending, het uitvoeren van een kredietcheck en andere veiligheidscontroles. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Siga Mode blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij zullen jouw naam, adres, e-mail, betaalpas en/of bankgegevens of andere persoonlijke informatie niet verkopen aan derden.

 

Hoe kun je jouw persoonsgegevens inzien, aanpassen, verwijderen of in digitaal format ontvangen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te verwijderen en in digital format van ons te ontvangen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Siga Mode Je kunt een verzoek daartoe sturen naar info@sigamode.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar sowieso binnen vier weken, op jouw verzoek. Zodra jouw verzoek behandeld is, wordt je paspoortkopie verwijderd.

 

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Siga Mode neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@sigamode.nl .

Siga Mode heeft o.a. de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

Inzet van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner, firewalls TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk

 

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar?

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sigamode.nl, dan verwijderen wij deze gegevens.

 

Doen wij aan geautomatiseerde besluitvorming?

Siga Mode neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een medewerker van Siga Mode tussen zit.

 

Geldt dit ook voor websites van derden?

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden of die jou hebben doorgezonden naar de Siga Mode website. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Hoe kun je een klacht over ons indienen?

Ben je niet tevreden over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan, of reageren wij niet correct op een verzoek, dan heb je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is mogelijk via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met- de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe gaan jullie om met wijzigingen in deze privacyverklaring?

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. De privacyverklaring krijgt dan een hoger versienummer. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Is er iets onduidelijk?

Mocht je vragen hebben over je privacy en onze privacyverklaring, dan kun je deze stellen door een email te sturen naar info@sigamode.nl .

 

Cookieverklaring Siga mode versie 1.0

Over het algemeen – wanneer je geen formulier invult of je niet inschrijft op de nieuwsbrief – kun je onze website bezoeken zonder ons te vertellen wie je bent of zonder enige informatie over jezelf achter te laten. Siga Mode kan echter gedurende het bezoek informatie bij jou plaatsen, indien jouw browser dat toelaat. Hiervoor gebruiken wij “cookies”.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

 

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat onze website plaatst op jouw computer, tablet of telefoon wanneer je deze website bezoekt. Zo gebruiken wij cookies om informatie op te slaan om een volgend bezoek aan onze website makkelijker te maken. Ook gebruiken wij cookies om ons te helpen de website steeds te blijven verbeteren.

 

Hoe geef ik akkoord of trek ik dit in?

Bij het eerste gebruik van de website heb je aangegeven of je akkoord bent met het gebruik van deze cookies. Wil je dat akkoord intrekken, dan kun je via de browser geplaatste cookies verwijderen. De volgende hyperlinks bevatten meer informatie hoe je bij enkele populaire internetbrowsers cookies kunt beheren: Google Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari.

Door het verwijderen of uitzetten van cookies kan het gebeuren dat delen van onze website niet meer werken of onjuist worden weergegeven. Ook maak je het voor ons lastiger om onze website te verbeteren, op jouw wensen af te stemmen en onze diensten te verbeteren.

 

Welke cookies gebruikt Siga Mode?

Deze website plaatst de volgende cookies:

 

Cookiemeldingscookie

Wij gebruiken een cookie om de cookiemelding niet bij ieder bezoek te laten zien.

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics welke gebruik maakt van “cookies” om onze website te helpen analyseren.

Ga naar http://tools.google.com/dlpage/gaoptout om je af te melden voor Google Analytics.

 

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Ons cookiebeleid kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.